ကျမ်းစာ

image
ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1
Terms & Conditions

 

Bible 1.jpg