စာပေဌာနနှင့်ဆိုင်သောဓါတ်ပုံများ

ဟိုပန်နယ်တွင် "၀" စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေစဉ်
 

ဟိုပန်နယ်တွင် "၀" စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေစဉ်
 

ဟိုပန်နယ်၊ ယောင်ဆိုင်းပုန်းတွင် "၀" စာပေသင်ကြားခံယူနေကြသောကျောင်းသူ/သားများ
 

လားရှိုးနယ်တွင် အသင်းသားများအား "၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးသင်ပေးနေစဉ်
 

လားရှိုးနယ်တွင် အသင်းသားများအား "၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးသင်ပေးနေစဉ်
 

"၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးအားသင်ကြားခံယူပြီးကြသော

လားရှိုးနယ်မှ ကျောင်းသူ/သားများ
 

Thumbnail image

 

Krax gau son mawh sara cao gau 2023, kadaux nyiex cawng phuk lai (Tachilek)

 

 

riieng
riieng
rieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng

Krax gau Lai Vax yam rung praix kadaux Baux Veng Cing Tung 2023

riieng
riieng

cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Peng Sai

riieng
rieng
rieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Peng Sai

riieng
riieng
riieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Jophiu

riieng
riieng

Cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Jophiu

riieng
riieng

Cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Tachilek

riieng
riieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Tachilek

riieng
riieng
မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.