''၀' လူမျိုးများ၏ လူမှုဘ၀အထွေထွေ

အသုဘ အိမ်တစ်အိမ်တွင် လူသေအခေါင်းအား မြေမမြုပ်မှီမြင်တွေ.ရစဉ်
 

အသုဘအိမ်တွင် ခရစ်ယာန်တို.၏ယုံကြည်ခြင်းထုံးစံအတိုင်း ကားတိုင်ပေါ်တွင်နာမည်ရေးနေစဉ်
 

house.jpg